TUBU.dk - Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

i Tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - TUBU - Tiåret for UBU

Om UBU
Mere om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling kommer senere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse - nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse - nødvendige udfordringer af  Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen DPU og UCL.
Ny gratis rapport om UBU i skole og på lærerseminarium kan hentes her
alternativ downloade her om Uddannelse for bæredygtig udvikling og innovation af Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen.

I denne rapport fortælles der om bestræbelser på at sætte særligt fokus på bæredygtig udvikling, innovation og kreativitet i læreruddannelsens praktikperioder.
Netop fremtidens udfordringer til en mere bæredygtig udvikling er en oplagt ramme for at arbejde med kreative og innovative processer i folkeskolen, men også som en del af læreruddannelsen.

Gratis rapport om 4 skoler, der har arbejdet med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler af Søren Breiting og Karsten Schnack, DPU Aarhus Universitet.
Hent Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler her

Her finder læseren erfaringer fra fire skoler, hvor teams af lærere har samarbejdet med to forskere fra DPU om at udvikle deres undervisning i retning af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

I rapporterne fra skolerne ligger der meget inspiration, og samtidig peger den samlede behandling af emnet på, at der fortsat er brug for yderligere udvikling, hvis fremtidens unge skal blive godt klædt på til at indgå i beslutninger og konkrete tiltag for at fremme en mere bæredygtig udvikling til gavn for de mange.

Publikationen er et led i Undervisningsministeriets indsats for at støtte udviklingen af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) i Danmark under Tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (TUBU) under UNESCO.

I årene 2005-2014 er det forventningen, at alle lande lægger sig i selen for at udvikle Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i både de almene uddannelser og i de erhvervsrettede uddannelser, samt i forhold til folkeoplysning generelt. Begrundelsen er, at spørgsmål og problemstillinger knyttet til bæredygtig udvikling vil blive stadigt mere presserende, uanset hvor i verden man lever.

I den danske folkeskole har der i mange år været arbejdet med både miljøundervisning, sundhedsundervisning, global undervisning og fredsundervisning som nogle af de tværgående emner og temaer, der har kunnet tages op. Mange af erfaringerne herfra fører lige frem mod Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Men i tiden er der behov for en større opmærksomhed over for området Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, ligesom der er behov for udvikling af flere erfaringer hos flere lærere for at komme op på et højere niveau for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Dette skal vi være opmærksomme på, ikke blot fordi Danmark har forpligtet sig til det internationalt, men først og fremmest fordi det vil være en vigtig del af at forberede danskerne til den stadigt større grad af globalisering, vi skal leve under på godt og ondt.

Samtidig illustrerer de varslede ændringer i klimaet som følge af det voksende udslip af CO2 og andre drivhusgasser, hvor omkalfatrende ændringerne kan blive, og hvor meget de kan komme til at gribe ind i den enkeltes liv og levevilkår.

Der er således al mulig grund til at tage Tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling til sig som en katalysator for at få udviklet og opprioriteret Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i den enkelte skole og blandt den enkelte lærers repertoire af kompetencer. Denne udgivelse er en håndsrækning til det.

UBU i Danmark
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Danmark TUBU.dk

Dette websted bliver et samlingspunkt for skoler og DPUs samarbejde om udvikling af Uddannelse for bæredygtig Udvikling (UBU).

4 skoler er blevet udvalgt til samarbejdet i første omgang. Det drejer sig om skolerne:

Egebjergskolen, Ballerup

Hyldagerskolen, Albertslund

Lundtofteskolen, Lyngby

Niverødgårdskolen, Nivå

Vi håber, en stor del af kommunikationen kan finde sted gennem en blog på den foreløbige adresse TUBU-bloggen som blot ligger helt rå ind til videre.

Brundtlandrapportens definition af Bæredygtig Udvikling er tilstrækkelig som grundlag for UBU. Den lyder:

»En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.«

Og ser vi på Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, så kan vi indkredse det med den følgende definition, som nok er kringlet, men som samtidig får understreget en række pointer:

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling er uddannelse og folkeoplysning,
der tager ønsket om bæredygtig udvikling alvorligt med henblik på,
at deltagerne får det bedst mulige grundlag for at kunne overveje og handle
kompetent og engageret i samspil med andre i forhold til
komplekse, kontroversielle problemstillinger af betydning for
nuværende og kommende generationers livskvalitet
og den globale udvikling.

Lige nu kan der henvises til at hente ovenstående TUBU rapport samt til andre resurser vedr. tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling:

UBUportalen

www.ubu10.dk
Fra folkeoplysningsorganisationen Øko-net om FNs ti-år for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Education for Sustainable Development med både links til danske tekster og de internationale under UNESCO.

Søren Breiting

 

 

 

 

 

Links om UBU

UBUportalen

Education for Sustainable Development
med både links til danske tekster og de internationale under UNESCO.

www.ubu10.dk
Fra folkeoplysnings-organisationen Øko-net om FNs ti-år for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Om Miljøundervisning - Environmental education

Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik ved DPU

Søren Breitings Uddannelsesblog

Søren Breiting aktiviteter

Undervisning i naturfagene

About Action Competence

Support the outcome of training with
Graphic Review


Besøgende til Tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling TUBU kom fra

 

www.TUBU.dk